April, 2019

Logo

Qeyri-maliyyə menecerləri üçün maliyyə

Dr. Əlövsət Müslümov

Program Fee: 600 AZN

Date and time: April 8-10, 9:00 -16:30

Deadline for application: 1 April 2019

May, 2019

Logo

Stressin idarə olunması

Həlimə Qəmərlinskaya

Program Fee: 395 AZN

Date and time: May 7-8, 9:00 -13:30

Deadline for application: 30 April 2019